Często ludzie zastanawiają się, co można zastrzec w Urzędzie Patentowym. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, czy znakiem towarowym może być… wystrój sklepu!

 

Co to jest znak towarowy?

 Znakiem towarowym w myśl art. 120, 1. Ustawy  prawo własności przemysłowej  może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Definicja ta doprecyzowana jest w punkcie 2 w/w artykułu, który wskazuje, iż znakiem towarowym, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Słowem – wszystko, co czyni markę rozpoznawalną i unikalną w oczach klienta.

 

Czy wystrój sklepu jest znakiem towarowym?

Czy na tej podstawie słuszne jest wskazywanie, że wystrój sklepu może być znakiem towarowym?

Odpowiadając na to pytanie, warto wskazać  zgłoszenia Apple dotyczące oznaczenia zagospodarowania powierzchni handlowej jej sztandarowych sklepów, w odniesieniu do usług polegających na różnych świadczeniach mających na celu skłonienie konsumenta do nabycia jej towarów.

 

I faktycznie – w 2013 roku Urząd Stanów Zjednoczonych zastrzegł wystrój sieci salonów firmy Apple. Forma przestawienia znaku, który miał zostać poddany ochronie, była co prawda nieprecyzyjna, gdyż został przedstawiony w formie ogólnikowego szkicu. W amerykańskim systemie udało się jednak zarejestrować szkic jako znak towarowy. Apple pragnęło rozszerzyć zakres terytorialny znaku na inne kraje. Niestety nie wszędzie szkic został uznany za znak towarowy, czego można się było spodziewać. Do tych państw należały Niemcy, gdzie Urząd Patentowy odmówił udzielenia ochrony. Sprawa trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 2 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r.

 

Według wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2014 r w sprawie C‑421/13, rysunek, jako zbór krzywych linii, bez wskazania rozmiaru ani proporcji zagospodarowania powierzchni sprzedażowej towaru  może zostać uznany za znak towarowy.  Dobra wiadomość dla Apple, ale może także dla Ciebie?

 

Wykorzystanie wystroju sklepu jako znaku towarowego – korzyści

 Nie tylko gigant, jakim jest firma Apple, może zastrzec wystrój swojego sklepu jako znak towarowy. Unikalny projekt witryny, który pozwala Twoim klientom identyfikować się z marką i dzięki któremu będą bardziej jej świadomi, może okazać się kluczem do wybicia się wśród konkurencji!

Jeśli więc jesteś właścicielem sklepu stacjonarnego lub ich sieci i chcesz zwiększyć szansę na sukces swojej marki, zastanów się nad zarejestrowaniem znaku towarowego. W BrandLegal specjalizujemy się w kompleksowej ochronie i monitoringu marek. Chcemy wspierać dobre pomysły i zapewniać im narzędzia niezbędne do zdrowej rywalizacji z konkurencją.

Chcesz zarejestrować znak towarowy? Odezwij się do nas: kontakt@brandlegal.pl

Brand Legal

Brand Legal

Rejestracja znaków towarowych na Polskę i Europę. Kompleksowa ochrona marki.

Leave a Reply