Wiele firm stosuje przy nazwach swoich firm pewne oznaczenia. Mało kto wie, co one oznaczają, a także, co najważniejsze – kiedy legalnie może stosować je przy nazwie swojej firmy.

 

Najbardziej rozpoznawalny znak to litera R w kółku ®. Wiele osób interpretuje to oznaczenie jako oryginalny produkt. Tylko co tak naprawdę oznacza produkt oryginalny oraz jak należy interpretować to sformułowanie? Czy można uznać, że rozpoznawalna litera R przy nazwach firm, może wskazywać na produkt prototypowy?

 

Odpowiedź brzmi: NIE.

 

Mimo, że symbol ® nie oznacza produktu oryginalnego, powszechna interpretacja tego oznaczenia nie do końca jest błędna. Otóż oznaczenie to wskazuje, iż dany znak uzyskał ochronę w odpowiednim ze względu na zasięg terytorialny Urzędzie Patentowym. Symbol ® pochodzi od angielskiego słowa registered, które oznacza zarejestrowany. Co ważne, prawo do stosowania takiego oznaczenia mają tylko podmioty, które uzyskały ochronę. Reguluje to ustawa prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13). Produkt oznaczony symbolem jest zarejestrowany, co może także wskazywać, że nie jest to produkt podrobiony.  Skoro symbol ten budzi w nas zaufanie, to czy musimy składać wniosek do Urzędu Patentowego by móc zastosować go przy swojej marce?

 

Odpowiedź brzmi: Tak!


Art.  308.  [Wprowadzenie do obrotu towarów z fałszywym wyróżnikiem]

Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.

 

Przedstawiony w ustawie wyróżnik to właśnie nasz symbol ®. Podmioty, które stosują go, mimo że nie uzyskały ochrony w odpowiednim Urzędzie Patentowym, narażają się na nałożenie kary grzywny. Symbol R w kółku kojarzy się z prestiżem i podnosi renomę firmy. Wskazuję, że firma dba o swoje interesy i korzysta z pełnego wachlarza prawnej ochrony dodając kolejny element w postaci prawa własności przemysłowej.

 

Stosowanie symbolu R przy logo firmy, po uzyskaniu ochrony, nie jest obowiązkiem przedsiębiorców – jednak biorąc pod uwagę wszelkie korzyści płynące z zamieszczania wyróżnika zaleca się umieszczanie go przy swojej marce.

 

 

 

Kolejnym bardzo ciekawym symbolem, który może występować przy logo lub nazwach firm jest oznaczenie TM.  Taki symbol może być stosowany przez każdy podmiot bez względu na uzyskaną ochronę w Urzędzie Patentowym. Sam symbol pochodzi od angielskiego słowa trademark, oznaczającego znak towarowy. Mimo, że niezarejestrowany znak towarowy chroniony jest chociażby przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy ustawę prawo autorskie i prawa pokrewne, to takie znaki nie korzystają z tak zwanego monopolu na oznaczenie, które chronione jest poprzez rejestracje w Urzędzie Patentowym. Symbol R wskazuje, że znak jest zarejestrowany, natomiast samo TM służy do oznaczenia znaku towarowego.

 

Innym symbolem, z którym można się spotkać na produktach jest litera C w kółku ©. To oznaczenie odnosi się bezpośrednio do praw autorskich. Stosowanie takiego oznaczenia na produktach wskazuje, że ich autor korzysta z przysługujących mu praw z tytułu stworzenia dzieła. Aby móc stosować ten symbol nie trzeba składać specjalnego wniosku do Urzędu Patentowego.  Podobnie jak w przypadku znaku TM  stosowanie symbol ten, nie gwarantuje aż tak szerokiej możliwości jak w przypadku znaku R.

 

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub zarejestrować znak? Skontaktuj się z nami! hej@brandlegal.pl

Brand Legal

Brand Legal

Rejestracja znaków towarowych na Polskę i Europę. Kompleksowa ochrona marki.

Leave a Reply