Jeśli jesteś zainteresowany rejestracją znaku towarowego w swoim przedsiębiorstwie lub zastanawiasz się, jak wygląda proces rejestracji znaku, ten artykuł jest dla Ciebie.

 

 Procedura rejestracji znaku towarowego w 7 krokach

 Jeśli jesteś zdecydowany na rejestrację znaku towarowego na Rzeczpospolitą Polskę, przed Tobą 7 kroków, które będziesz musiał wykonać. Oto one:

 

#1 Sprawdzenie, czy znak jest wolny

Ten krok powinien tak naprawdę zostać podjęty jeszcze przed rozpoczęciem prac nad budowaniem Twojej marki – tylko tak upewnisz się, czy wysiłki nie pójdą na marne – na przykład w sytuacji, gdy właściciel znaku towarowego narzuci na Ciebie obowiązek zaprzestania używania Twojej nazwy czy logo. Oczywiście, jeśli taka konieczność by zaistniała, zostajesz obciążony całym kosztem rebrandingu.

 

Jak tego uniknąć? Jeśli korzystasz z usług grafika (logo) lub copywritera (nazwa firmy), możesz wybrać takiego, który współpracuje z prawnikami i specjalistami, którzy wspomagają go w procesie twórczym i sprawdzają, czy projekt nie pokrywa się z istniejącym już znakiem towarowym. Jeśli Twój podwykonawca nie oferuje takich usług, możesz spróbować poszukać odpowiedzi samodzielnie na stronie UPRP lub zwrócić się o pomoc do specjalistów, takich jak BrandLegal 😉

Gdy jesteś już pewien, że działając pod swoją marką, nie będziesz naruszał niczyich praw, czas na…

 

#2 Zgłoszenie swojego znaku do UPRP

Do Urzędu Patentowego RP musisz teraz złożyć podanie o rejestrację znaku towarowego, zawierające:

  • Twoje dane osobowe,
  • Towary i/lub usługi, które znak miałby chronić.

Bez podania zgłoszenie jest niemożliwe. Na tym etapie należy również wnieść opłatę. Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie wynosi 450 PLN (przy zgłoszeniu drogą elektroniczną 400 PLN), natomiast opłata za każdą kolejną – 120 PLN.

 

#3 Badanie wstępne

 Niezwłocznie po wpłynięciu Twojego wniosku, UPRP rozpoczyna proces jego weryfikacji. Sprawdza przede wszystkim, czy wniesiona została odpowiednia opłata i czy całe zgłoszenie spełniało wszystkie formalno-prawne wymogi. Jeśli tak, informacja o Twoim zgłoszeniu zostanie ujawniona przed Urzędem. Oznacza to, że inne podmioty będą miały możliwość zapoznania się z Twoim zgłoszeniem, wnieść ewentualne uwagi lub argumenty za tym, by znak nie mógł zostać zarejestrowany.

Jeśli research przed zgłoszeniem znaku był przeprowadzony rzetelnie, ryzyko takich nieprzychylnych wniosków jest znikome.

 

#4 Badanie merytoryczne

 Badanie merytoryczne przeprowadzane przez Urząd ma na celu określenie, czy Twoje oznaczenie może być zarejestrowane jako znak towarowy.

Jeżeli Urząd uzna, że należy ono do kategorii wyłączonych z rejestracji, wyda decyzję o odmowie przydzielenia prawa ochronnego (w odniesieniu do całości lub części zakresu ochrony). Od decyzji UPRP stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

#5 Ogłoszenie o zgłoszeniu

W tym etapie, w Biuletynie Urzędu Patentowego RP opublikowane zostanie ogłoszenie o zgłoszeniu Twojego znaku. Biuletyn taki jest wydawany co tydzień, wyłącznie elektronicznie, w formie pdf.

 

#6 Sprzeciw

 Osoby trzecie mają 3 miesiące na to, by wnieść ewentualny sprzeciw, oczywiście powołując się na wcześniejsze prawa lub zarejestrowane znaki. Wnoszący sprzeciw musi ponadto uiścić opłatę w wysokości 600 PLN. Jeśli pierwszy krok, a więc badanie dostępności znaku, był wykonany z należytą starannością, ryzyko takiego sprzeciwu jest znikome.

I w końcu…

 

#7 Rejestracja znaku towarowego

Należy uiścić opłatę po wydaniu decyzji przez UPRP o udzieleniu prawa ochronnego w terminie 3 miesięcy. Opłata wynosi 400 zł od każdej klasy oraz 90 zł za publikację.

Nareszcie! Jeśli Twój znak nie naruszał praw żadnego innego, zarejestrowanego przedtem znaku, staniesz się jego właścicielem. Za 10 lat od tej chwili będziesz musiał uiścić oplatę – by przedłużyć ochronę. Od tej pory możesz spokojnie korzystać z korzyści, jakie wynikają z posiadania zarejestrowanego znaku towarowego.

Brand Legal

Brand Legal

Rejestracja znaków towarowych na Polskę i Europę. Kompleksowa ochrona marki.

Leave a Reply