Marka powinna być rozpoznawalna przez Klienta. Co można zarejestrować, by sobie to zapewnić?

 

Znak towarowy przestrzenny – co to takiego?

Znak towarowy przestrzenny jest formą towaru lub jego opakowania. Bez problemu spełnia wymóg graficznego przedstawienia oraz odbioru przy pomocy zmysłu, dlatego znak towarowy przestrzenny jest dość powszechną formą ochrony marki.

Pozwala na identyfikację przez konsumenta, a więc jest narzędziem budowania wizerunku i renomy. Czy to oznacza, że każdy przestrzenny znak towarowy jest zapewnieniem sukcesu?

 

Dwukomorowe opakowanie jogurtu jako znak towarowy przestrzenny

 Francuski producent wyrobów mleczarskich, Danone, wypuścił swojego czasu jogurt Fantasia w dwukomorowym, wygodnym opakowaniu. Było to pierwsze takie rozwiązanie na europejskim rynku, jednak projekt nie został objęty ani ochroną patentu, ani znaku towarowego. Jak się potem okazało, było to duże zaniedbanie ze strony firmy.

Po jakimś czasie, polska marka Bakoma zaczęła korzystać z pomysłu Danone i swoje wyroby zaczęła sprzedawać w pojemnikach z dwoma osobnymi komorami. Efekt?

Taki, jak można się domyślić – spór pomiędzy markami.

 

Wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego

 Danone wystąpiło do UPRP ze skargą. Zdaniem francuskiej korporacji, używanie przez polskiego producenta charakterystycznego opakowania, jest nadużyciem, nawet mimo braku jego rejestracji jako znak towarowy przestrzenny. Swoje zdanie argumentował i popierał wieloma badaniami, podczas których próba konsumentów miała zadecydować, czy jest w stanie skojarzyć pojemnik bez etykiety z daną marką – i 44% z nich rzeczywiście wskazało na jogurt Fantasia marki Danone.

Sprawa nie rozwiązała się jednak tak łatwo – bardzo komplikował ją brak rejestracji znaku towarowego, który mógłby być podstawą orzeczenia Sądu.

 

Znak towarowy przestrzenny jako ochrona marki

 Finalnie Bakoma udowodniła, że może używać dwukomorowych pojemników legalnie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę producenta Fantazji, spółki Danone na decyzję Urzędu Patentowego, w której to Urząd Patentowy odmówił zarejestrowania specyficznego dwukomorowego opakowania Fantazji jako znaku towarowego. Uczestnikiem postępowania była polska spółka Bakoma.

Co z tego wynika? Rozszerzając działalność na całą Europę, na równi z dogłębnym researchem i rozpoznaniem nowych rynków, Danon powienien był zabezpieczyć się, rejestrując innowacyjny kształt opakowania jako znak towarowy – kto wie, jak wtedy potoczyłaby się ta sprawa?

Chcesz być mądrzejszy niż Danon i zarejestrować swój własny znak towarowy przestrzenny? Skontaktuj się z nami!

Brand Legal

Brand Legal

Rejestracja znaków towarowych na Polskę i Europę. Kompleksowa ochrona marki.

Leave a Reply