Prowadzisz firmowego fanpejdża? Zbudowałeś wokół niego sporą społeczność aktywnych fanów, którzy chętnie komentują i udostępniają Twoje posty? Uważaj, bo wszystko możesz stracić przez… znak towarowy innej firmy.

 

Co chronią znaki towarowe na Facebooku?

 Jak się okazuje, zarejestrowany znak towarowy nie chroni słowa, hasła, symbolu czy wzoru tylko w świecie ‘realnym’. Jeden z największych serwisów społecznościowych, gigant Facebook, ma bardzo rozbudowaną politykę ochrony zarejestrowanych znaków towarowych i zdaje się restrykcyjnie jej przestrzegać.

Jak można przeczytać w regulaminie, Facebook stawia sobie za cel wyłapywanie nie tylko bezprawnego używania znaku, ale także plagiatu i używania takich symboli, które mają je naśladować: “…właściciel znaku towarowego może podjąć działania uniemożliwiające innym wykorzystywanie danego znaku (lub znaku, który go przypomina) bez zezwolenia, jeśli może to wprowadzać w błąd konsumentów”.

 

Jakie działania są traktowane jako naruszenie praw do znaku towarowego?

 Cytując regulamin:

“Na ogół do naruszenia praw do znaku towarowego dochodzi, gdy:

znak towarowy właściciela praw do danego znaku towarowego (lub podobny znak) zostanie użyty bez jego zgody;

znak towarowy zostanie wykorzystany do celów komercyjnych, tj. w związku ze sprzedażą lub promocją towarów bądź usług; ORAZ

sposób wykorzystania może wprowadzać konsumentów w błąd co do źródła, poparcia czy powiązań towarów i usług danej osoby.”

Podczas gdy użycie znaku bez zgody jego właściciela nie budzi żadnych wątpliwości, przy wprowadzeniu konsumenta w błąd można już rozważać, co dokładnie oznacza to sformułowanie. Należy pamiętać, że ochrona znaku jest ograniczona m. in. geograficznie. Co więcej, wprowadzeniem w błąd nie musi mieć miejsca w przypadku, kiedy znak został użyty w branży niepowiązanej i nie kojarzy się klientom z pierwotnym jego źródłem. By uniknąć nieporozumień, to, czy naruszenie znaku towarowego faktycznie wystąpiło, najlepiej skonsultować z prawnikiem. Wyjście to jest rekomendowane przez serwis również wtedy, gdy nie masz pewności, że treść, którą dopiero planujesz zamieścić, jest zgodna z prawem.

 

 Zgłoszenia użytkowników Facebooka

Skąd Facebook wie, że naruszane zostają prawa właściciela znaku? Niestety, algorytm nie jest jeszcze na tyle dopracowany, by działo się to bezobsługowo – co jest jednak z jednej strony dobre, bo rzadziej zdarzają się sytuacje, w których oskarża się o naruszenie bezpodstawnie. Tak naprawdę każdy zarejestrowany w serwisie użytkownik może zgłosić naruszenie. Facebook umożliwia to poprzez wypełnienie specjalnego formularza. Najpierw należy zaznaczyć, czy doszło do naruszeń praw autorskich, czy praw do ochrony na znak towarowy.

Następnie należy wskazać, w jaki sposób doszło do naruszenia naszych praw. Jeżeli ktoś publikuje treści oznaczane takim samym lub podobnym znakiem jak nasz, odpowiednie będzie wybranie ostatniej ze wskazanych możliwości.

Następnie ukaże nam się definicja znaku towarowego, utworzona na podstawie art. 120 punkt 1 i 2 ustawy Prawo Własności Przemysłowej ( Dz.U.2017.0.776 t.j. – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.)

Znak towarowy to słowo, hasło, symbol lub wzór (np. nazwa marki lub logo), które umożliwiają osobom lub firmom odróżnianie swoich produktów i usług od oferowanych przez inne podmioty. Ogólnym zadaniem prawa dotyczącego znaków towarowych jest ochrona klientów przed wprowadzaniem ich w błąd w kwestii tego, jaki podmiot dostarcza, wspiera lub odpowiada za dany produkt lub usługę. Aby nie dochodziło do takich sytuacji, właściciel znaku towarowego może podjąć działania uniemożliwiające innym wykorzystywanie danego znaku (lub znaku, który go przypomina) bez zezwolenia, jeśli może to wprowadzać w błąd konsumentów. Więcej informacji na temat znaków towarowych można uzyskać w sekcji naszego Centrum pomocy poświęconej znakom towarowym.
Na koniec należy uzupełnić formularz o takie dane, jak:

– informacje kontaktowe

– informacje o naszym znaku towarowym (numer rejestracji, miejsce rejestracji, link (adres URL) prowadzący bezpośrednio do rejestracji Naszego znaku towarowego, a także inne załączniki takie jak: grafika przedstawiająca nasz znak czy certyfikat potwierdzający uzyskanie ochrony)

– zgłaszana zawartość naruszająca prawa do znaku towarowego.

 

Co może zrobić Facebook?

 Po odebraniu zgłoszenia Facebook weryfikuje dane wskazane w formularzu. Przede wszystkim bada, czy doszło do naruszenia oraz czy faktycznie osoba zgłaszająca posiada prawo do znaku towarowego. Ponadto analizie poddawane są klasy towarów i usług oraz zasięg terytorialny zarejestrowanego znaku.

Ważne!

Należy pamiętać, że znak zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej daje nam monopol na znak, w odniesieniu do konkretnych towarów i usług wskazanych przez nas we wniosku o udzielenie ochrony na znak towarowy, tylko na terenie Polski. Jeżeli zauważymy, że firma mająca siedzibę na terenie innego Państwa, posługuje się taką samą lub podobną nazwą do naszej, nie możemy podnieść zarzutu naruszania naszego znaku towarowego.

Podobna sytuacja ma miejsce, gdy ktoś posługuje się podobną lub taką samą nazwą jak nasza, w odniesieniu do innych towarów i usług niż te, które wskazaliśmy we wniosku o udzielenie ochrony na znak towarowy.

Z tego powodu musimy pamiętać, że przy składaniu wniosku o udzielenie ochrony na znak towarowy ważne jest, by dokładnie przemyśleć wskazane przez nas klasy, rodzaj znaku oraz zasięg terytorialny ochrony. Warto zaczerpnąć opinii specjalistów przy składaniu wniosku by jak najlepiej chronić swój znak i móc korzystać ze swoich praw w przypadku naruszeń.

 

Co zrobić, gdy zostaniemy posądzeni przez Facebooka o naruszenie prawa do znaku towarowego?

Facebook po odebraniu zgłoszenia o naruszeniu prawa do znaku towarowego może usunąć taką treść bez uprzedniego kontaktowania się z Nami, a nawet zablokować Nasze konto. Serwis Facebook w powiadomieniu zamieści dane zgłaszającego naruszenie, w tym: imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail właściciela praw, lub szczegóły tego zgłoszenia.

W takiej sytuacji warto sprawdzić czy rzeczywiście dopuściliśmy się naruszeń prawa osób trzecich. W tym celu należy sprawdzić czy znak towarowy identyczny lub podobny do Naszego oznaczenia rzeczywiście uzyskał ochronę, a jeśli tak to czy nasze towary i usługi mieszczą się we wskazanej przez zgłaszającego klasyfikacji. Takiej analizy możemy dokonać korzystając z bazy znaków towarowych https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html.

Należy także sprawdzić czy ochrona uzyskana przez zgłaszającego obejmuje swoim zakresem terytorium naszej działalności oraz czy nie wygasła na skutek nie przedłużenia okresu ochronnego.

Jeżeli po dokonaniu badania okaże się, że nasz znak nie narusza prawa ochronnego należy skontaktować się z podmiotem, który złożył wniosek o naruszenie.

 

 

 

 

 

 

Brand Legal

Brand Legal

Rejestracja znaków towarowych na Polskę i Europę. Kompleksowa ochrona marki.

Leave a Reply