Słowny znak towarowy

Słowny znak towarowy to każde oznaczenie, które może zostać przedstawione za pomocą słów, liter, cyfr, a także innych znaków, które można zapisać za pomocą klawiatury. Znaki zgłaszane w formie słownej są najchętniej wybieranym sposobem rejestracji. Ochrona udzielana jest na samo brzmienie słowa, a więc w oderwaniu od szaty graficznej.

Brand

Marki towarów

Znakiem towarowym może być brand, a więc marka towaru. Rozwijając firmę, warto zadbać o stworzenie znaku towarowego, który będzie stanowił kwintesencję marki i reprezentował związane z nią wartości, produkty, zaangażowanie i know-how. Takie oznaczenie musi posiadać zdolność odróżniającą, a więc być zmysłowo postrzegalne, jednolite, a także samodzielne względem towarów i usług, które oznacza.

Website

Domeny internetowe

Każda strona internetowa musi posiadać swój adres w sieci, nazywany adresem IP. Domena internetowa służy zazwyczaj do identyfikacji strony, a nierzadko wykorzystywana jest przez przedsiębiorców do oznaczenia sprzedawanych w internecie towarów i usług. Domena internetowa może być znakiem towarowym, jednak nie może wskazywać jednoznacznie na towar lub usługę, którą ma oznaczać, a także naruszać prawa osób trzecich.

Chcesz zastrzec swój znak towarowy?